بوشینگ 24kV-250 A-P3 – EMC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. @ Oil Type Bushing With Complete Accessories / With Inner Bolt @ EN 50180-Min Creepage Distanc @ - @ 24kV / 250A / P3 – EMC