نمایش 1–12 از 15 نتیجه

پیاله روغن رطوبت گیر نیم کیلویی

محفظه روغن رطوبت گیر محفظه روغن یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است که در داخل آن مقداری روغن ترانسفورماتور ریخته می شود تا به واسطه روغن جلوی ورود آلودگی به درون ترانسفورماتور گرفته شود.

پیاله روغن رطوبت گیر نیم کیلویی- MYBUS

محفظه روغن رطوبت گیر محفظه روغن یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است که در داخل آن مقداری روغن ترانسفورماتور ریخته می شود تا به واسطه روغن جلوی ورود آلودگی به درون ترانسفورماتور گرفته شود.

پیاله روغن رطوبت گیر یک کیلویی

محفظه روغن رطوبت گیر محفظه روغن یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است که در داخل آن مقداری روغن ترانسفورماتور ریخته می شود تا به واسطه روغن جلوی ورود آلودگی به درون ترانسفورماتور گرفته شود.

رطوبت گیر چند طبقه

محفظه رطوبت گیر برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب و آلودگی محیط به داخل ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط از محفظه رطوبت گیر بر روی ترانسفورماتور استفاده می گردد. این محفظه از مواد رطوبت گیر ( سیلیکاژل) در طبقات بالایی و روغن در طبقه زیرین خود  پر شده و از ورود آلودگی و رطوبت به درون ترانسفورماتور جلوگیری می کند.

رطوبتگیر نیم کیلویی

محفظه رطوبت گیر برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب و آلودگی محیط به داخل ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط از محفظه رطوبت گیر بر روی ترانسفورماتور استفاده می گردد. این محفظه از مواد رطوبت گیر ( سیلیکاژل) در طبقات بالایی و روغن در طبقه زیرین خود  پر شده و از ورود آلودگی و رطوبت به درون ترانسفورماتور جلوگیری می کند.

رطوبتگیر نیم کیلویی- MYBUS

محفظه رطوبت گیر برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب و آلودگی محیط به داخل ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط از محفظه رطوبت گیر بر روی ترانسفورماتور استفاده می گردد. این محفظه از مواد رطوبت گیر ( سیلیکاژل) در طبقات بالایی و روغن در طبقه زیرین خود  پر شده و از ورود آلودگی و رطوبت به درون ترانسفورماتور جلوگیری می کند. محفظه رطوبتگیر ترانسفورماتور مدل DIN 42567 – 0.5 KG – Air Breather

رطوبتگیر یک کیلویی

محفظه رطوبتگیر ترانسفورماتور مدل DIN 42567 – 1 KG – Air Breather

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای آلومینیومی رادیاتور@@Drawing No: ATN-2-430-2@@Drawing No: ATN-2-430-2@@Radiator butterfly valve

طلق یا شیشه محفظه رطوبت گیر چند طبقه

طلق یا شیشه محفظه رطوبت گیر طلق یا شیشه رطوبت گیر یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است.