نمایش 1–12 از 98 نتیجه

بلسن 10NF-250A

بلسن برنجی بوشینگ@ DIN 42531@ M12-10 Nf 250@

بلسن 20NF-250A

بلسن برنجی بوشینگ Din17672 @ DWG No: ATN-1-65-554 @ M12 - 250A

بلسن برنجی 1KV-1250A

بلسن برنجی بوشینگ @@M30-(1 kV /1250 A)@@DIN EN 50386-type AP

بلسن بوشینگ 1KV-250A

بلسن برنجی بوشینگ@@M12-(1 kV /250 A@@DIN EN 50386-type AP

بلسن داخلی 20NF-250

بلسن برنجی داخلی بوشینگ @ - @ M12x400 - Din1756 @ DWG No: ATN-1-65-555 @ M12 - 20 NF 250A

بلسن داخلی 3KV-4500A – IIC

بوشینگها یکی از اجزای ترانسفورماتور می باشند که بلسن داخلی از داخل سرامیک بوشینگ عبور می کند. بلسن مسی بوشینگ DIN 42539@@ M55-(3 kV-4500A)@@