نمایش دادن همه 3 نتیجه

روغن نما

روغن نمای مغناطیسی در ترانسفورماتورهای روغنی ATN-1-60-301 @ Magnetic Oil Level Indicator

کلید تنظیم ولتاژ 36kV – 400A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ - @ - @ 36Kv / 400A / 5Pos