رطوبت گیر چند طبقه

محفظه رطوبت گیر برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب و آلودگی محیط به داخل ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط از محفظه رطوبت گیر بر روی ترانسفورماتور استفاده می گردد. این محفظه از مواد رطوبت گیر ( سیلیکاژل) در طبقات بالایی و روغن در طبقه زیرین خود  پر شده و از ورود آلودگی و رطوبت به درون ترانسفورماتور جلوگیری می کند.

طلق یا شیشه محفظه رطوبت گیر چند طبقه

طلق یا شیشه محفظه رطوبت گیر طلق یا شیشه رطوبت گیر یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است.

محفظه روغن رطوبت گیر چند طبقه

محفظه روغن رطوبت گیر محفظه روغن یکی از اجزای محفظه رطوبت گیر است که در داخل آن مقداری روغن ترانسفورماتور ریخته می شود.